DATO tự hào là một trong Doanh nghiệp ở Kon Tum đi theo con đường tạo tác động xã hội. DATO xây dựng mô hình liên kết với bà con đồng bào DTTS nhằm góp phần tạo sinh kế ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Trong 03 ngày ngày 27/2 đến 1/3/2023, DATO cùng với 27 học viên là lãnh đạo, chuyên gia đến từ các Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội (SIBs) tham gia Khóa đào tạo về Đo lường và Quản lý Tác động (IMM) do CSIP tổ chức, hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19 (ISEE-COVID)”, được tài trợ bởi Bộ các Vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và được đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin Giảng viên, thời gian và địa điểm của khóa đào tạo IMM

Các nội dung, thực hành trong Khóa đào tạo IMM4SIBs đã được điều chỉnh, cập nhật và bổ sung để phù hợp với bối cảnh hiện thời của Hệ sinh thái SIBs tại Việt Nam. Tham gia khóa đào tạo IMM hướng đến mục tiêu giúp cho các Doanh nghiệp SIBs cải thiện hoạt động về đo lường, quản lý tác động xã hội và môi trường của mình, từ đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào các mục tiêu SDGs của Việt Nam và thế giới.

DATO thật vinh dự khi được tham gia khóa đào tạo IMM, không chỉ tiếp cận với các kiến thức chuyên sâu về Quản lý và Đo lường tác động thông qua 04 bước: Lập kế hoạch – Lồng ghép – Tối ưu hóa – Tăng cường tác động. DATO còn có cơ hội trao đổi, đối thoại với chuyên gia của UNDP, CSIP, cũng như kết nối, hỗ trợ lẫn nhau thông qua phiên thực hành về “Chiến lược tạo tác động trên một trang giấy”, và Thuyết trình về Quản lý và Đo lường tác động của từng Doanh nghiệp.

Các học viên tham gia khóa đào tạo tập trung toàn thời gian vào khóa học

Qua khóa đào tạo IMM, DATO tin rằng đây là một khóa đào tạo vô cùng hữu ích với Doanh nghiệp, giúp DATO có đủ kiến thức, kỹ năng và bộ công cụ để đo lường tác động, cũng như lập kế hoạch và lồng ghép tác động trong hoạt động kinh doanh.