Sáng ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và UBND huyện Đăk Tô đã có buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển dược liệu và cây ăn quả trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và UBND huyện Đăk Tô tại buổi kiểm tra việc thực hiện xây dựng thôn NTM ở vùng đồng bào DTTS

DATO xây dựng chuỗi liên kết với bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sinh kế ổn định, thay đổi cơ cấu cây trồng tại 02 xã khó khăn Đăk Trăm và Văn Lem.

Vùng nguyên liệu của DATO được trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO

DATO rất vinh dự khi được Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và UBND huyện Đăk Tô ghé thăm vùng trồng Gừng sẻ của DATO tại xã Đăk Trăm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và UBND huyện Đăk Tô ghé thăm vườn trồng gừng sẻ của DATO

Qua đây, DATO sẽ luôn nỗ lực và cố gắng phát triển vùng nguyên liệu nhằm duy trì phát triển nguồn dược liệu quý vốn có tại địa phương, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và thay đổi cơ cấu cây trồng của bà con từ trồng mì chuyển sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cải tạo đất và góp phần bảo vệ rừng.